www.mojedatovaschranka.cz - přihlášení do datové schránky

Jedná se vlastně o elektronické úložiště dat, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné zprávy. Aplikace přístupná z www.mojedatovaschranka.cz , přihlášení do datové schránky zvládnete přes uvedenou adresu. Jednoduchý postup jak na to, naleznete v následujících odstavcích.

Jako první musíte požádat (na příslušném úřadě) o údaje, které Vás opravňuje se přihlásit do výše zmiňované aplikace. Přihlašovací údaje obdržíte v obálce se žlutým pruhem. Při prvním přihlášení tuto schránku aktivujete a poté stačí už jen pravidelně navštěvovat www.mojedatovaschranka.cz. Přihlášení do datové schránky vyžaduje všechny potřené údaje a opíšete ze zobrazeného obrázku kód.

Datové schránky zatím neumožňují komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem. Aplikace www.mojedatovaschranka.cz přihlášení do datové schránky je nutné provádět z bezpečných míst, aby byla minimalizována možnost zneužití Vašich osobních kódů a hesel. Myšleno je tím možnost zneužití Vašich přihlašovacích údajů cizími osobami, které Vaše data mohou zkopírovat při přihlášení z různých veřejných prostorů.

Pro vás

Máme řešení v podobě informačního servisu.
Když váháte, nechte si poradit!

O nás

Naší doménou jsou aktuální informační trendy.
Pomáháme vám neztratit krok s dobou.

Kontakt

Dotazy na produkty 3. stran nezodpovídáme!
Tyto prosím směřujte na jejich poskytovatele.
Na vše ostatní je vasedotazy@centrum.cz